Le kaambalo'ob

+
Home > Tuukulil > consejos > jáal Scrapbook diseños yéetel tuukul u linki abas kaambal

Jáal Scrapbook diseños yéetel tuukul u linki abas kaambal

Ba'ax Meet yaax yaantal ti' Jun múuch' playas ka táaj ya'ab fotos a xooko'ob, wa yaan a máan jump'éel k'iino'ob jáal le verano. Wa tech ts'o'ok yaax yaantal ti' Jun múuch' ki'ichkelem playas, yaan a toneladas fotos. Táak wáaj a meentik scrapbook xooko'ob jáal u preservar le recuerdos jáal ja'. Tuláakal ba'ax K'abéet ku Jayp'éel tuukul diseño álbumes ti' recortes yéetel jump'íit creatividad.

Scrapbooking jach uts jats'utsile' yéetel uts ch'a'abil bix máan jump'éel k'iin ti' le arena yéetel le surf wa tech yaan u Jayp'éel tuukul scrapbook jáal nojoch. Le artículo lela' ideas u scrapbooking jáal, tuméen ba'ax ma' scrapbook u k'iinil jáal ja' yéetel in kaxtik tuláakal a fotos jáal aparecen bix ken asab ki'ichpam.

Jáal oochel tuukul utia'al u diseño u linki abas kaambal u Scrapbooking

Way Jayp'éel tuukul fotos jáal le ja'o' yaan jach convenientes utia'al u álbum recortes tu xooko'ob.

Scrapbook tuukul - Castillo arena jáal le ja'o'

Le yóok'ol kaaba' uts tu meentik castillos arena jáal puesto ku castillos arena, Yaan k'iine' páajtal reflejar k previsión utia'al u futuro. Ba'ax Ba'axten meentik jump'éel áanalte' recuerdos jáal ye'esik tu láakal le oochelo'obo' ti' le castillos arena tu beetaj. Añadir Jayp'éel notas lindos ti' tu láakal le oochelo'obo' ku muestran le a'alajil t'aan u jáal le ja'o' yéetel Castillo yaan nojoch.

Ideas u Scrapbook jáal - wu'ukik' le k'iino'

Ba'ax fotos utia'al u yuk'ik le k'iino' jáal ja' ku jump'éel k'a'ajsaja' ch'ujuk kuxtal, correctos. Yaan jump'éel tuukul scrapbooking jáal utia'al u meentik jump'éel álbum yéetel le wíimbala' tuus te' k'iino', disfrutando u kuxtal yéetel chupik alab óolal.

Scrapbook tuukul - palmera jáal le ja'o'

Ku, yaan Jayp'éel palmeras le playas. Utia'al u beetik jump'éel álbum fotos le jáal, je'el biilankiltej Jayp'éel fotos le palmeras bey telón yiit utia'al a páginas scrapbook. Páajtal je'el u páajtal u organizar u fotos bin le esquema che'o' Palma.

Jáal Scrapbook tuukul - báaxal ichil le ja'o'

Uláak' álbum nuxi' jáal jach juntúul ti' tu láakal le oochelo'obo' ken táan xa'ak'tan yéetel ichil le ja'o'. Le ba'ala' definitivamente traerá detrás u le ch'ujuk yéetel ki'imak súutuko' teech yéetel a etail múuch' ba'atsil. Tune', leti' jump'éel ma'alob u preservar yéetel le telefónicamente recuerdos ti' le jáal le diversión.

Ba'ax k'áatik relacionadas yéetel le producto. u t'aan Jun yéetel k nu'ukulil bix u > >

Ka'anal