Le kaambalo'ob

+

Bix kaxant, taan ta'akik yéetel bloquear mensajes Facebook ti' Android

Facebook jach jump'éel páawo'ob medios ts'áabal populares yéetel le ka'anatako'ob Facebook messenger jach juntúul ti' le aplicaciones asab descargadas te' k'íiwiko' Google. Ba'ale' wáaj yéetel ba'ax frecuencia ku pots'kajtaj yo'osal mensajes te' Facebook. Ma' k'a'abéet utilizar Whatsapp ti' tuláakal wetailo'ob; jump'éel ka'anatako'ob mensajería Facebook u páajtal u suficiente utia'al u yaantal ti' máax ku tuláakal wetailo'ob yéetel seres queridos.

Le ka'anatako'ob Messenger k'u'ubul jump'éel kúuchil separado utia'al túuxtik ka k'amik mensajes te' Facebook, ku meentiko'ob asab ch'a'abil utia'al le usuario administrar mensajes Facebook. Yaan óoxp'éel importantes le ba'alo'ob jump'éel usuario uts tu a beetik le Facebook Messenger utia'al mensajes kaambalil yo'osal, kaxant, taan ta'akik yéetel ku bloquear le mensajes. Lelo'oba' le ba'ax importantes utia'al u utilizar le bisaj t'aano' eficiente ka segura. Kaxant áantaj usuario kaxtik k'ubent'aano' Páaybe'en wa jump'éel tsikbal jáan, taan ta'akik mensajes áantaj ti' le yojeta'al mixba'al yéetel ku bloqueo ku yáantik ti' náach le mensajes spam. Ti' le artículo, jump'éel náakake' u yaak'il ti' ku u bisa'al óoxp'éel ba'alo'oba'.

Bix kaxant, taan ta'akik túun bloquear mensajes Facebook Messenger te' Android.

1 wáaj bix kaxant ti' mensajes Facebook Messenger te' Android.

Lela' le característica ke u mensajería Facebook utilizado tumen le usuario. Yéetel le k'iin ku acumulan le mensajes yéetel le contactos nuuktalo'ob. Desplazamiento tak ka'anal yéetel tak kaambal utia'al u kaxtik le k'uuben t'aano' wa tsikbal ku káaltal biin k'iin. Estando ti' le era internet ti', le usuarios bix u le ba'alo'ob yéetel ken a wa'ale' toque wa toop. Tune' yaan función xookilo' ma'alob ofrecido tumen le google táan disponible ti' ambas aplicaciones le Facebook Messenger, bey je'el bix ti' le ka'anatako'ob Facebook. Uláak' náakake' u yaak'il ti' ku u kaxtik uchik le mensajes yéetel conversaciones.

Máan 1. Le ken ejecutes le Facebook Messenger, chíikpajal tuláakal le historial tsikbal. Ti' le xookilo' orden t'aan concreto wa uláak' yokol bin ampliación icono tu superior k'abil beya' le pantalla yéetel toque ti' leti'.

delete facebook message

Step2. Ka' k'a'abet ti' yaan u le pantalla tu'ux je'el xook le analte'o'. Introduzca u k'aaba' le usuario yéetel le tu tenido tsikbal wa ts'otik t'aano'obo' clave utia'al u kaxtik mensajes específicos. Chéen escriba ka escriba.

Máan 3.

delete facebook message

Paso4. U tarda chéen jump'éel segundos yéetel le resultado.

Te' óoltaj ba'ax desee kaxant tak le app Facebook. Bin u menú mensajes pulsando ti' le menú noj bejo' ti' le izquierda. Facebook Messenger bey ku chíikpajal le pantalla tu'ux tech je'el a kaxtik ti' le widget xookilo' superior.

delete facebook message

Ba'ax 2 bix taan ta'akik mensajes le mensajería Facebook ti' Android.

Te' óoltaj u mantener le yojeta'al mixba'al, wa a nu'ukul t'aan Android xan yaan u muuk' ti' uláak' máak je'el taan ta'akik t'aan ti' le archivar ku. Chéen ch'a'abil u archivar je'el ba'ax tsikbal. K'a'ajesik, ma' eliminará le k'uuben t'aano' Ba'ale' almacenará bix u segura ti' le archivos ti' teech Perfil u Facebook. Teche' je'el tsáabaltio'ob áantaj le k'iino' je'el xano' tu ka'atéen xma' kaxta'al u yúuchul. Way ti'al k'iini' paso archivar le mensajes utia'al taan u ta'akik u Facebook mensajes.

Máan 1. Chéen Je'e le Facebook Messenger yéetel máan le mensajes ku desee taan ta'akik. U desplazar u ti' le tsikbal Ba'ax k'abéet taan ta'akik.

Step2. Una pakteche' kin ts'o'ok u yéeyik le tsikbal kin k'áato' taan ta'akik, u beetik jump'éel toque chowak yéetel jump'éel túumben tal u opciones pop-up. Le analte'obo' yaan archivo, tselik, marcar bey spam, notificación mak a chi'ex yéetel ya'ab asab. Tuláakal k'a'abet a meentik le ku Pulse yóok'ol archivo.

delete facebook message

Tuméen archivo, tsikbal quitará ti' le lista yéetel tech ma' táan láayli' ku k'amik le k'uuben t'aano' ti' le usuario wa viceversa Ba'ale' ma' we'esik ti' a Facebook Messenger ti' Android permanecerá ocultado. Páajtal wa Yaan máax accede u a Facebook Messenger, ma' yaantal telo'.

Ba'ale' ku k'áat e'esik, chéen bin le tsoolol archivo yéetel juntúul archivo. Le conversaciones úuchben relacionadas yéetel u le usuario táan u u kúuchil áantajil.

3 bix bloquear mensajes mensajería Facebook te' Android.

Bloqueo jach Páaybe'en ti' óoltaj u bloquear máak spammer wa le máak ma' uts. Yaan ka'ap'éel vías ku marcan bey spam. Kex tech a recibirá le mensajes Ba'ale' ma' ku talo'ob u bandeja yaan, tune' ma' aparecen Mix bik'in tu Facebook Messenger. Way jach bix tech je'el spam le k'uuben t'aano'.

Máan 1. Lanzar le Facebook messenger yéetel desplazar ku tumen le tsikbal u k'áato' bloquear.

Step2. U beeta'al jump'éel toque chowak, ba'ax ku chíikpajal jump'éel túumben widget. Le widget analte'obo' yaan opciones bey archivo, marcar bey spam yéetel ya'ab asab. Yéetel pulse ti' marcar bey spam, ku eliminará ti' le bisaj t'aano' tech.

delete facebook message

Uláak' beyo' ba'ax le xoknáalo'obo' ti' bloquear remitentes spam je'el wéet u contactar ti'. Ba'ale' le opción ma' táan disponible ti' Facebook Messenger. Jaant je'el ba'ax búukinta'al Facebook app te' Android wa uláak' ba'alo'obe' xíimbalt le ts'ono'oto' u Facebook yo'osal le navegador. Uláak' u ti'al le náakake' u yaak'il bloquear le usuario:

Máan 1. Ch'iino' le ka'anatako'ob ti' Facebook wa ts'ono'oto' web, le menú ku bin le yilaje' ajuste yéetel pulse yóok'ol.

delete facebook message

Step2. Ku ti' dirigirá ti' u linki abas kaambal yéetel Jayp'éel opciones asab. Puntea te' bloqueo.

delete facebook message

Paso 3. Ti' le uláak' pantalla, introduzca u k'aaba' usuario wa dirección email le usuario utia'al u bloquear.

delete facebook message

Una pakteche' kin a bloque, usuario agregará ti' u tsoolol bloqueo yéetel usuario ma' ma' táan k'ubent'aano' teech. Ba'ale' wa k'áato' desbloquear chéen jóok'esiko'ob u lista yo'osal wook 1 2 ti' le anterior.

Wook mencionados ka'anal ku fáciles ti' u, ba'ax ku ts'aik ti' jump'éel ma'alo'ob kaambalil yo'osal yóok'ol le k'uuben t'aano' recibas ti' a Facebook Messenger ti' a dispositivo Android. Je'el u páajtal a kaxtik mensajes, bey taan ta'akik ka bloquear le mensajes ma' K'abéet u. Mina'an u necesidad utilizar uláak' aplicaciones Messenger wa teech le app Facebook Messenger yéetel tech.

Ba'ax k'áatik relacionadas yéetel le producto. u t'aan Jun yéetel k nu'ukulil bix u > >

Home > Tuukulil > Android > bix kaxant, taan ta'akik yéetel bloquear mensajes Facebook ti' Android
Ka'anal